I bedste Greta Thunberg stil kræver nordiske unge nu international politisk handling til at løse den globale naturkrise. Med hjælp fra Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og WWF Verdensnaturfonden har en gruppe af miljøbevidste unge igangsat en nordisk undersøgelse blandt 13 til 30-årige for at få mest mulig indflydelse på FN’s biodiversitetsforhandlinger i Kina til efteråret. WWF opfordrer danske unge til at deltage i undersøgelsen.

Natur- og biodiversitetskrisen er af World Economic Forum for andet år i træk udpeget til at være blandt verdens fem største globale risici. Og naturkrisen er hos flere unge også strøget til tops over bekymringer for fremtiden side om side med klimaforandringerne. FN advarer om en biodiversitetskrise, som er så alvorlig, at den truer vores adgang til fødevarer, ren luft og drikkevand. Men det er ikke for sent at vende udviklingen og sikre natur til de næste generationer, hvis vi gør noget nu. Derfor har de nordiske regeringer igennem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd sat gang i en bevægelse, som skal give unge i Norden indflydelse på den nye, globale biodiversitetsaftale, der skal laves på FN topmødet i Kunming i Kina til efteråret.

Millioner af vilde dyre- og plantearter er truet af udryddelse

”Det er på tide at tage fat på at løse den næste krise – naturkrisen. Ifølge FN’s forskerpanel er op til en million vilde dyre- og plantearter truet af udryddelse, og det sker også her i Norden, selvom krisen måske er er knap så synlig som andre steder på kloden. Heldigvis er det ikke for sent at vende udviklingen, og Nordic Youth Biodiversity Network og Nordisk Ministerråds projekt giver unge muligheden for at få deres stemme hørt i debatten,” udtaler Julian Lo Curlo, Nordic Youth Biodiversity Network.

WWF Verdensnaturfonden støtter op om de unges projekt, for der er mere end nogensinde før behov for, at biodiversitetskrisen kommer højere op på den internationale politiske dagsorden.

”Vi mister natur i en hidtil uset hastighed, og hvis vi ikke meget snart får vægtskålen til at tippe tilbage i naturens retning, vil det få enorme konsekvenser for vores børn og børnebørn. Lige nu ødelægger og bruger vi flere ressourcer, end vores planet kan nå at gendanne af sig selv, og det fører os tættere og tættere på en afgrund, hvor naturens økosystemer kollapser,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og uddyber: ”Vi står midt i en masseudryddelse af dyre- og plantearter, som vi ikke har set magen til, siden en gigantisk meteor ramte Jorden og udryddede blandt andet dinosaurerne for 65 millioner år siden. Men denne gang er det mennesket og ikke naturen selv, som er Planetens største fjende.”

Danske unge opfordres til at deltage i undersøgelsen

FN fortæller, at én ud af fire dyre- og plantearter i dag er i fare for udryddelse, mens WWF’s Living Planet Report 2020 viser, at vi på mindre end 50 år har set en dramatisk global reduktion af populationer af pattedyr, fugle, padder, krybdyr og fisk på hele 68 procent. Udryddelsen af arter er 10 til 100 gange højere end gennemsnittet de sidste 10 millioner år, og denne hastighed er accelererende.

”Jeg vil gerne opfordre alle danske unge til at deltage i undersøgelsen. De unges stemme er vigtigere end nogensinde, fordi de skal overtage den jordklode, som vi er i gang med at ødelægge. Gennem undersøgelsen har de unge en enestående mulighed for at lægge pres på politikerne, virksomhederne og NGO’er, så vi tvinges til at finde bæredygtige løsninger på naturkrisen. Og så kan de sende et kraftigt signal om, at vores nuværende forbrug og produktion sker på bekostning af deres og fremtidige generationer, når Mette Frederiksen skal mødes med resten af verdens ledere for at diskutere naturkrisen i Kina sidst på året”, siger Bo Øksnebjerg.

Hvem står bag undersøgelsen?

Undersøgelsen er udarbejdet af unge i Norden, som er engagerede i Nordic Youth Biodiversity Network med støtte fra Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og WWF Danmark. Svarene i undersøgelsen sammenfattes og anvendes som fundament for et ”position paper”, en kravliste til de internationale forhandlinger om biologisk mangfoldighed, Post2020 Global Biodiversity Framework.

Deltag i undersøgelsen her

Læs mere om Nordic Youth Biodiversity Network