Alt fra svampe og insekter til planter og rovfugle kan blive påvirket i en positiv retning, hvis flere heste, elge, vildsvin eller krondyr fik lov til at leve vildt, viser ny rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi.

Biodiversiteten i Danmark kan blive løftet, hvis flere rewilding-projekter bliver en del af naturforvaltningen. Det skyldes, at tætheden af planteædere i Danmark de fleste steder er enten langt under eller langt over det naturlige interval. Det betyder, at hovedparten af landskabet enten er under tilgroning eller overgræsset i sommermånederne med tab af biodiversitet til følge.

Det er blandt hovedkonklusionerne i en ny rapport som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi netop har udgivet. Her gennemgår forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet de mulige effekter af at sætte store dyr ud og lade naturen passe sig selv, så at sige.

Bæver og bison

De store dyr spiller en vigtig rolle for biodiversiteten. De kan skabe varierede plantesamfund, skade træer og omsætte planter til lort og ultimativt ådsler. Derfor har forskerne bag rapporten undersøgt potentialer og udfordringer ved såkaldt rewilding som forvaltningsmodel. Formålet med rapporten er at give et overblik over de dokumenterede effekter af rewilding på biodiversiteten.

Begrebet rewilding er ikke nyt. Mennesker har i århundreder genindført arter, som på et tidpunkt var udryddet. I dag sker det dog i stigende grad for at bringe tabte funktioner tilbage i økosystemerne. Forskerne bag rapporten har undersøgt en lang række projekter rundt om i verden for effekterne af udsætning af for eksempel bævere, bjørne eller bisoner. Ligesom rapporten ser på jagt som både potentiale og barriere for rewilding i Danmark.

Rapportens forfattere har kortlagt samtlige forsøg i Danmark med rewilding, ligesom de beskriver nogle af de konflikter, der er opstået i forbindelse med rewilding-projekter.

Rapporten har et særligt fokus på effekten af tætheden af dyr i naturen. Tætheden af dyr er afgørende for, hvor meget dyrene æder, og hvilke planter og dyrearter der kan trives. En naturlig tæthed er vigtig for mange af de arter, der er under pres for at forsvinde.