EU-Kommissionens globale samarbejde for at understøtte biodiversitet opfordrer alle verdens nationalparker, zoologiske haver, akvarier m.m. til at gøre vigtigheden af ​​alle arter mere synlige og håndgribelige. Statens Naturhistoriske Museum går nu aktivt ind i samarbejdet.

Europa-Kommissionens globale koalition “United for Biodiversity” blev lanceret på World Wildlife Day 2020. Det var forud for CoP 15-mødet om biologisk mangfoldighed i 2021. Koalitionen opfordrer alle nationalparker, akvarier, botaniske haver, zoologiske haver, forskningscentre og naturhistoriske museer rundt om i verden til samarbejde om at mobilisere og øge bevidstheden om den aktuelle krise, som naturen står over for. Det skal ske gennem udstillinger, uddannelsesprogrammer, bevarelses- og forskningsindsatser og bæredygtighedsinitiativer.

Særlig forpligtelse som naturhistorisk museum

“Vi er stolte af at deltage i den voksende liste over internationale organisationer, der står sammen for at støtte beskyttelsen af global biodiversitet. Her skal museet bidrage med at udbrede kendskabet til de problemer, vi er med til at skabe for naturen, siger Peter C. Kjærgaard,” direktør for Statens Naturhistoriske Museum, og uddyber:

“Som naturhistorisk museum har vi en særlig forpligtelse på netop dette område. Forskningen i museets store samlinger, der indeholder mere end 14 millioner genstande, gør os i stand til at følge livets udvikling på Jorden gennem milliarder af år. Vi kan se, hvordan både plante- og dyrelivet er blevet påvirket af forandringer i det omkringliggende miljø. Det kan i sidste ende hjælpe os med at anvise veje ud af den nuværende krise.”

Sanje Falls. Foto: Steffen Brøgger-Jensen

Tabet af biodiversiteten skal vendes inden 2030

Koalitionen er udløst af de store globale problemer med klima, miljø og faldende biodiversitet, som verden står over for. De er udløst af en massiv menneskelig påvirkning af naturens balance. Resultatet er, at udryddelsen af arter sker med en hidtil uset hastighed. Den accelereres af de samme processer, som forårsager de alvorlige klimaændringer, der opleves på store dele af kloden.

“Vi skal alle være med til at foretage ændringer i vores hverdag, der mindsker de skadelige påvirkninger af naturen. Det gør vi ved at gennemføre bæredygtighedsinitiativer, hvor det er muligt. Ved at tilføje museets stemme håber vi, at alle – især på regeringsniveau – bliver overbevist om nødvendigheden af ​​fælles handling,” siger Peter C. Kjærgaard.

I dag har 80 lande og hele EU tilsluttet sig løftet om at vende tabet af biodiversitet inden 2030. Og indtil videre har over 160 institutioner over hele verden, herunder 60 naturhistoriske museer, valgt at deltage i koalitionens arbejde så løfterne bliver til handlinge