Nyt forskningsprojekt sætter fokus på udviklingen af gode rammer for frivillig mountainbike (MTB)-sporbygning og MTB-kørsel i Danmark.

Det frivillige engagement omkring mountainbike (MTB) sporbygning spiller en afgørende rolle for udvikling af gode rammer for MTB-kørsel i Danmark. Rundt om i hele landet anlægges stadig flere MTB-spor, og arbejdet med sporene er i høj grad baseret på frivillige borgeres indsats.

Nu indleder et forskerteam fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU) et forskningsprojekt, der skal skabe overblik over, hvordan civile og offentlige aktører samarbejder omkring MTB-sporbygningen i Danmark.

Samtidig skal undersøgelsen kaste lys over, hvilken betydning projektet ’OnTrail’ har haft for udvikling, brug og formidling af de danske MTB-spor. OnTrail er et samarbejde mellem Danmarks Cykle Union, DGI og Naturstyrelsen

Skal styrke viden om udviklingen af gode rammer for MTB-sporbygning
OnTrail har igennem de sidste tre år hjulpet frivillige sporbyggere i hele landet med at afmærke og graduere MTB-spor. Finansieringen kommer fra Nordea-fonden, og formålet har været at øge tilgængelighed, brugervenlighed og sikkerhed på sporene.

Derudover har en central hensigt med OnTrail været at understøtte den frivillige indsats omkring MTB-sporbygning i Danmark.

Samarbejdet med OnTrail giver dermed forskerteamet på SDU en unik mulighed for at udforske det frivillige engagement omkring MTB-sporbygning på landsplan og at blive klogere på betydningen af OnTrail’s landsdækkende sporafmærkning for MTB-kørslen i Danmark.

– Frivillige MTB-sporbyggere lægger rigtig mange timer og kræfter i sporbygningsarbejdet. Ved at skabe overblik over, hvordan betingelserne for frivillig MTB-sporbygning ser ud rundt om i landet, forventer vi at kunne styrke vidensgrundlaget for udviklingen af gode rammer for frivillig MTB-sporbygning og MTB-kørsel i Danmark, siger Mathilde Skov Kristensen på vegne af forskerteamet ved SDU.

Vil dokumentere og formidle de frivilliges perspektiv
Samtidig forventer projektleder for OnTrail, Christoffer Riis Svendsen, at undersøgelsen kan bidrage med viden om, hvilken effekt OnTrail har haft – ikke bare for MTB-sporene, men også for de mange frivilliggrupper, der arbejder på at bygge spor:

-Når jeg går sammen med sporbosserne på sporene, får jeg mange tilbagemeldinger på OnTrail’s bidrag. Med projektet kan vi dokumentere og formidle de frivilliges perspektiv til gavn for alle, der ønsker at understøtte den positive udvikling omkring spor og frivillighed i Danmark, forklarer Christoffer Riis Svendsen.

Forskningsprojektet er netop gået i gang, og i løbet af sommeren 2020 udsendes en spørgeskemaundersøgelse til sporbosser og sporbyggere i hele landet, hvis spor er blevet afmærket med OnTrail’s karakteristiske skiltning.

Forskningsprojektet ”OnTrail – Udvikling, brug og formidling af MTB-spor i Danmark” er finansieret af Nordea-fonden. Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort i løbet af 2021.

Fakta om undersøgelsen

  • Forskningsprojektets navn er ’OnTrail – udvikling, brug og formidling af MTB-spor i Danmark’
  • Formålet med projektet er at belyse OnTrail’s betydning for udviklingen af de danske MTB-spor.
  • Samtidig skal undersøgelsen skabe overblik over, hvordan frivillige og offentlige aktører samarbejder om MTB-sporbygningen i Danmark.
  • Projektet gennemføres i samarbejde mellem OnTrail og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik.
  • Projektet finansieres af Nordea-fonden.
  • I juni 2020 udsendes en spørgeskemaundersøgelse til frivillige sporbosser og sporbyggere i hele landet.
  • Resultaterne af undersøgelsen forventes at ligge klar i foråret 2021.