Udvidelsen af Naturpark Amager med nye hovedindgange og samlingssteder for naturoplevelser er allerede undervejs med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv. Og nu har Lokale og Anlægsfonden bevilliget seks millioner kroner til at opgradere to af de kommende nedslagspunkter – hovedindgangen ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen. Det bliver en gevinst for byen, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

”Det er allerede meget populært blandt københavnerne at bruge naturen aktivt. Ved at involvere Lokale og Anlægsfonden fortsætter vi de gode takter, der er i fornyelsen af naturparken, som understreger områdets unikke natur og på fornemste vis binder byen og fælleden sammen. Det sker stadig på naturens præmisser, men nu bliver der bare endnu bedre muligheder for at bruge området, og det synes jeg er en stor gevinst for byen og for københavnerne,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Udvidelsen imødekommer ønsker fra lokale brugere som løbere, skoler og rollespilsgrupper om blandt andet bedre grejdepoter til at opbevare udstyr, flere opholdsmuligheder, stenrev og nye træer, der forbedrer biodiversiteten samt flere nye læringsfaciliteter. Samlet set skal projektet skabe nye muligheder for alle, lige fra foreninger og familier, til naturvejlederen med en hel skoleklasse, fortæller udviklingskonsulent Jens Øyås Møller fra Lokale og Anlægsfonden:

”Hovedindgangen ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen er flotte eksempler på, hvordan man med et stærkt arkitektonisk greb og en grundig brugerinvolvering kan skabe tilgængelige natur- og friluftsoplevelser for alle, på kanten af storbyen”, siger Jens Øyås Møller.

Fakta

Naturpark Amager er 35 km2 stort naturområde, som udvikles i partnerskab mellem Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

I 2018 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om udviklingen af tre nye hovedindgange og fire samlingssteder for friluftsliv. Konkurrencen blev vundet af et team bestående af Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning.

Det samlede udviklingsprogram for Naturpark Amager er støttet af Nordea-fonden med 55 millioner kr. og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv med 5 millioner kr.

Lokale og Anlægsfonden foreslår at udvide to af de kommende faciliteter – hovedindgangen ved DR Byen samt samlingspunktet ved Havneslusen (billedet)

Med opgraderingen tilføres blandt andet bedre grejdepoter, trappeforløb med opholdsmuligheder, opholdsdæk, flydeponton, læringsfaciliteter, naturforbedrende stenrev samt nye friluftsmuligheder som ”krydsning af vandet” og ”aktiviteter op ad volden”.

Lokale og Anlægsfondens udvidelse påvirker ikke tidsplanen for det samlede projekt. De nye faciliteter forventes at stå færdige i løbet af 2022 og tages i brug løbende.

Læs mere om Naturpark Amager på www.naturparkamager.dk.