Med 6.859.000 kr. i støtte vil Lokale og Anlægsfonden hjælpe Langelands 152 km uspolerede kyst med at blive et af de absolutte fyrtårne for vandaktiviteter i Danmark. Projektet får navnet SHORES Langelangeland.

Natur- og vandaktiviteter er at finde helt i toppen af danskernes foretrukne fritidsbeskæftigelser. Derfor har Langeland Kommune fået en fantastisk idé – de vil skabe et sandt aktivitetsparadis for alle, der har hang til SUP, lystfiskeri, UV-jagt, windsurf, kajak, sejlads, kitesurf, sauna, svømning og dykning. Der er udpeget fire ’spots’ på øen i henholdsvis Bagenkop, Rudkøbing, Lohals og Bukkemosen, som er omdrejningspunktet for SHORES Langeland.

Jakob Færch, udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden siger om projektet: ’De faciliteter, projektet kommer til at bestå af, vil skabe trygge rammer for alle brugere, især børn og unge, som ønsker at give sig i kast med de udendørs aktiviteter på og ved vandet. SHORES placerer sig strategisk med flere af fondens nuværende indsats- og udviklingsområder. Det er øens 12.000 beboere og de mere end 500.000 årlige overnattende gæster der kommer til at nyde godt af dette vandsportsmekka i den sydlige del af Storebælt’.

Tonni Hansen, borgmester på Langeland fortæller om projektet: ‘Det er med meget stor glæde og taknemlighed, at vi modtager donationen fra Lokale og Anlægsfonden til SHORES, som Øhavets hotspot for vandaktiviteter. Med donationen er vi kommet et vigtigt og stort skridt nærmere den fulde realisering der ligger i SHORES projektet som skal støtte op om det enorme potentiale, der er for yderlig rekreativ anvendelse af kysten på Langeland. Vi kan nu med Lokale og Anlægsfondens flotte økonomiske håndsrækning se de konkrete faciliteter til gavn for borgere, foreninger og turister rykke væsentligt nærmere. Der skal også lyde en stor tak til LOA, fordi de har været med på hele rejsen fra de første tanker, opstod blandt en flok gæve ildsjæle, til nu hvor SHORES er blevet en del af hele Langeland og Strynø. Der skal også lyde en tak for deres uvurderlige faglige sparring i processen med at udvikle faciliteter til at understøtte SHORES og vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde om projektet.’

Et stærkt forarbejde lægger grundlaget for et velfunderet projekt

’Langeland Kommune og organisationen Geopark Det Sydfynske Øhav har gennem de seneste 5 år haft et større samarbejde med lokale foreninger, efterskoler og borgergrupper i aktivitets- og projektudvikling og identificeret steder og aktiviteter med størst potentiale på øen. Det store stykke arbejde er ikke gået næsen forbi os i Lokale og Anlægsfonden, og derfor ser vi store muligheder for at løfte niveauet for øens attraktive vandaktiviteter. SHORES Langeland skal summe af liv 24 timer i døgnet 365 dage om året og skabe rammer, der letter adgangen for nye brugergrupper og giver muligheder for at introducere inaktive, børn, unge og vandsports-uvante brugere til det udendørs vandmiljø. Det er derfor, vi går med i projektet med både viden og støttekroner.’  siger Jakob Færch om det indledende arbejde.

Aktivitetsspots med respekt for naturen og for mennesker

Der etableres faciliteter på hvert af de fire udvalgte lokationer. Lokale og Anlægsfonden bliver en aktiv part i udarbejdelsen af projektet og vil sætte sit præg således, at de enkelte spots kommer til at fungere som dedikerede aktivitetssteder, men også som steder på ruten for vandrere, cyklende og andre besøgende, der ønsker at nyde de helt rolige friluftsaktiviteter på øen.

Lokale og Anlægsfonden er til for at skabe engagerende mødesteder med plads til alle og derfor indarbejdes der sociale mødestedskvaliteter i alle spots, hvor der ligeledes bliver niveaufri adgang, så du kan benytte faciliteten, hvad enten du er kørestolsbruger, dårligt gående, eller kommer med klap- eller barnevognen. SHORES Langeland vil byde på en række nyskabelser for udendørs vandsportsanlæg og vil dermed give Lokale og Anlægsfonden vigtige erfaringer til brug for udvikling af fremtidige projekter.

Mere om projektet

SHORES Langeland er tegnet af LOOP Architects. Langeland Kommune er bygherre og udvikler projektet.  Finansieringen tilvejebringes af bevillinger fra Langeland Kommune (5,8 mio. kr.) og regionale udviklingsmidler fra Finansloven (5 mio. kr.). Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,859 mio. kr. Restfinansiering søges via andre fonde.