Mange af os har fundet glæden ved at cykle afsted på de danske landeveje det sidste år, hvor rejser og sociale aktiviteter har været begrænsede. Men landevejene er ofte smalle, og det er vigtigt, at vi passer på hinanden og deler vejen. Det vil en ny kampagne sætte fokus på.

Derfor lancerer Vejdirektoratet nu kampagnen ’VI DELER VEJEN’ sammen med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og FDM.

Den sætter fokus på cyklister på landevejene og fortæller bilister og cyklister, at der er plads til dem begge, hvis de vel at mærke holder afstand til hinanden.

”Vi har mange strækninger her i landet, som bilister og cyklister deler med hinanden; og særligt til sommer, hvor vi er mange, der skal holde ferie herhjemme, er der brug for ekstra opmærksomhed over for hinanden. Det er vigtigt, vi viser hensyn og holder god afstand ved overhalinger. Jeg håber, at vi kan nå endnu bredere ud med budskabet i år ved at have 13 strækninger med i kampagnen, og jeg vil derfor gerne takke Vejdirektoratet og de mange samarbejdspartnere for at hjælpe med at sætte trafiksikkerheden på dagsordenen i hele landet”, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Større tryghed for cyklister

Du kan møde kampagnen på de sociale medier og på skilte langs 13 forskellige landevejsstrækninger på statsvejene. De udvalgte strækninger vil i løbet af de næste par år få forbedret cykelforholdene. Indtil da er det ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden netop her.

Landevejene er udvalgt, da de ofte er smalle og dermed kan være svære at køre på, hvis bilister og cyklister møder hinanden.

”Når man kører på vejene, er det vigtigt, at man sætter sig i andre trafikanters sted og viser hensyn til hinanden. Det handler blandt andet om at være opmærksom, respektere fartgrænserne og holde god afstand, så farlige situationer ikke opstår. På den måde kan mange trafikulykker undgås, da der skal så lidt til,” siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Det er ofte de bløde trafikanter, for eksempel cyklister, der kan føle sig udsat og som bliver klemt i trafikken.

”Dødsulykker i trafikken er tragiske og unødvendige, og det gælder ikke mindst påkørsler af cyklister bagfra ude på landevejene. Samtidig ved vi, at utryghed i trafikken får cyklister til at stille cyklen. Derfor er der et meget stort behov for at gøre det mere trygt at være cyklist på landeveje. Og både bilister og cyklister har et fælles ansvar for at køre hensynsfuldt og opmærksomt i forhold til andre trafikanter,” siger direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam.

Der skal være plads til alle

Også hos FDM er man opmærksom på problematikken, når cyklisten møder bilisten ude på vejene.

”Der skal være plads til alle trafikanttyper på vejene. I praksis kan det på navnlig landeveje uden cykelsti være en udfordring for bilister at passere cyklister i sikker afstand. Det er ikke altid, cyklister er opmærksomme på at trække ind til siden. Og bilister skal generelt være særlig opmærksomme på at holde afstand, når de overhaler cyklister. Det håber vi, kampagnen igen kan hjælpe til sker,” siger Thomas Møller Thomsen, der er administrerende direktør for FDM.

Fra Danmarks Cykle Union bakker man også op om kampagnen.

”Vi er glade for, at der igen sættes fokus på sikkerheden. Vi skal passe på hinanden, og vi skal alle være opmærksomme på, hvordan vi deler vejen. Rigtig mange af vores medlemmer træner dagligt på de danske veje, og de har naturligvis også selv et ansvar. Men da de er de bløde trafikanter, er det godt, at der synligt markeres, at her skal man være ekstra opmærksom og netop huske at dele vejen,” siger kommunikationschef Ulrich Gorm Albrechtsen.