Med opbakning fra Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje vil Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) i 2022 sætte fokus på bæredygtige initiativer i idrætten og igangsætte en ny miljøindsats.

DSRF udvikler og organiserer surf og stand up paddle (SUP) sporten i Danmark og med 80 foreninger og mere end 4.000 medlemmer forankret i forbundet nu sætte yderligere fokus på miljø og bæredygtighed.

– det har altid været en stor del af vores DNA at passe godt på miljøet. Desværre har vi Gennog ikke mindst nogle helt fundamentale klimaudfordringer. Derfor giver det også rigtig god mening for os, at kunne motivere og engagere til forskellige miljøtiltag og gode vaner – og det får vi nu en central økonomisk støtte til fra Miljøstyrelsen, siger Michael Lindberg, sekretariatschef i DSRF.

Samarbejde med 20 lokale foreninger
Et af målene med forbundets miljøindsats er, at samarbejde med 20 lokale foreninger i hele landet og dermed forankre miljøtiltagene lokalt. Der udvælges såkaldte ‘clean ambassadører’ i de enkelte foreninger, som har ansvaret for at afvikle og motivere til lokale miljøaktiviteter. Forbundet bidrager med udstyr, formidling og inspiration, som skal muliggøre oprydninger på land og til vands.

– vi er meget bevidste om, at vi ikke alene ved at rydde op på de danske strande og i havet omkring Danmark, kan takle verdens klimaudfordringer. Men vi håber og tror på, at et yderligere fokus på området samt vores mål om at skabe mere bæredygtige events og produkter til idrætten, kan stimulere til bedre og mere klimavenlige vaner, fortsætter Michael Lindberg.

Forbundet bakkes op af stærke samarbejdspartnere
Udover forankringen af lokale initiativer vil DSRF afvikle fire nationale events i løbet af 2022. De nationale events skal styrke fællesskaber på tværs og gennem oplysende aktiviteter vil forbundet nå ud til en bredere del af den danske befolkning. Forbundet får hertil stor opbakning fra stærke samarbejdspartnere, som alle har miljøudfordringer øverst på deres dagsorden.

– I Race for Oceans Foundation arbejder vi direkte med Verdensmål 14 – Livet i havet, herunder at sætte fokus på den stigende plastikforurening. Det gør vi bl.a. ved at skabe synergier mellem sport, strandrensning og viden. Derfor harmonerer DSRFs initiativ rigtig godt, med det vi arbejder for som almennyttig forening og vi glæder os til sammen at sætte yderligere fokus på området, siger Signe Simonsen, initiativtager til Race for Oceans Foundation.

Forbundet bygger videre på gode erfaringer
I 2021 afviklede DSRF, sammen med Race For Oceans Foundation, Copenhagen Cartel og Del Dit Skrald, strandoprydninger i forbindelse med udvalgte SUP events, hvor der tilsammen blev indsamlet intet mindre end 267 kilo affald.

– det er skræmmende og noget af en øjenåbner at opleve, at der kan blive indsamlet så meget skrald på korte strækninger, hvor de lokale ofte slet ikke troede, der ville være noget. Det har givet os nogle gode erfaringer, som vi helt klart vil tage med ind i den nye indsats, siger Michael Lindberg.

Surfforbundet vil nu bruge resten af året på, at få de mange foreninger koblet op på projektet inden de forskellige aktiviteter skal rulles ud i foråret 2022.

FAKTA:
Projektet, som Miljøstyrelsen har givet støtte til, har DSRF navngivet “Clean”. Forbundet arbejder i projektet med en række forskellige målsætninger:

Aktivering af 20 medlemsforeninger, som indgår i strandoprydninger.
Afvikling af 4 nationale strandoprydningsevents i samarbejde med foreningerne.
Udvikling af vidensmateriale om strandoprydning og affaldssortering
Indkludering af strandoprydninger på min. 5 af forbundets eksisterende surf og SUP events
Udbredelse af viden omkring strandrensning, genanvendelighed, bæredygtighed og miljø gennem forbundets kommunikationskanaler.
Etablering af tætte relationer til relevante NGO’er og virksomheder som arbejder med affald- og plastikforurening
Stå stærkere i idrætspolitiske debatter omkring miljø og bæredygtighed