Fra fredag den 7. august kan du besøge det grønne areal på den sydlige del af Prøvestenen til fods og på cykel. I samarbejde med Prøvestenens Natur- og Fritidsforening åbner By & Havn arealet op for offentligheden i en midlertidig periode.


Prøvestenen åbent for offentligheden

Tag turen ned ad Uplandsgade/Prags Boulevard eller Raffinaderivej langs Kløvermarken, fortsæt ad Prøvestensbroen over vandet og find det nye rekreative område på din højre hånd. Der er isat en ny ganglåge, der giver adgang for gående og cyklende. Fra græsarealer og moler er der direkte udsigt til Amager Strandpark, haveforeningerne, bådeklubberne og naturligvis Øresund. Stierne langs molerne og græsarealerne gør området til et skønt nyt udflugtsmål i København.

Prøvestens Natur- og Fritidsforening er en forening under Amager Øst Lokaludvalg, som længe har arbejdet for at få gjort Prøvestenen offentlig tilgængeligt. Foreningen har i den kommende periode påtaget sig at stå for driften af arealet og ønsker desuden at arrangere mindre begivenheder i området, som f.eks. naturvandringer.

”Vi fik en henvendelse fra Amager Øst Lokaludvalg, om vi ikke ville se på mulighederne for at åbne området. Det har vi lyttet til, og fra begyndelsen af august har vi valgt at åbne området for københavnerne i en midlertidig periode, der foreløbig rækker sæsonen ud. Derefter vil vi evaluere forsøget,” forklarer projektchef i By & Havn, Per Schulze. Han fortsætter:

”Hér er skøn natur, flotte udsigter over både vandet og København og mulighed for dejlige gåture på stierne langs krattet. Vores håb er, at Københavnerne tager godt imod området, nyder mulighederne og husker at tage deres skrald med, når de tager hjem igen,” siger Per Schulze.

Glæde over åbning

Prøvestenens Natur- og Fritidsforening er glad for, at Prøvestenen nu åbnes op:

“Der er rigtigt mange i byen, som dyrker friluftsliv, men ikke kan finde plads på bl.a. Amager Strandpark. De bliver glade for et ekstra sted at udfolde sig. Der har været et kapacitetsproblem i mange år, og nu tager vi et lille skridt for at løse det stigende behov, i en by der vokser. For at vi kan få lov at holde området åbent, skal vi allesammen passe godt på det. Specielt er det vigtigt ikke at efterlade sig spor i form af affald. Det kalder vi sporløs færden. Derfor har vi opstillet et stativ med skraldeposer, så man kan tage en pose med sig ind i området og aflevere den fyldte pose i containeren, når man forlader området. Tag lidt ekstra skrald med ud, hvis du møder noget på din vej,” siger formand for Prøvestenens Natur- og Fritidsforening, Frank Lambert.

Sådan kan du bruge det nye område – ordensreglement

 • Kom til fods eller på cykel Der er ingen parkeringsmuligheder i nærheden, så kom ikke i bil.
 • Afgrænsning og færdsel: Det er den sydlige del af arealet, som er åbent for offentligheden. Den øvrige del af området anvendes til andre formål, og derfor er ophold ikke tilladt. Respekter skilte og hegn, og hold dig til dette område.
 • Hold dig til stierne: Pas på dig selv og områdets dyr, og hold dig på områdets stier.
 • Færdsel på eget ansvar: Jorden er opfyld, og der kan være skarpe genstande, sten m.v., hvis du bevæger dig ind i området. Al færdsel i området er på eget ansvar.
 • Sporløs færden: For at alle kan få en god oplevelse, skal du efterlade området, som du fandt det – eller gerne endnu pænere. Tag dit skrald med hjem eller benyt skraldespanden ved indgangen. Sådan passer vi bedst på både dyr og planter.
 • Hunde i snor: Der er et rigt fugleliv i området, og mange fugle har bygget reder i det høje græs. Hold derfor altid din hund i kort snor.
 • Badning forbudt: Badning kan være forbundet med fare grundet stensætningen. Ønsker du at bade, så tag til Amager Strandpark, der ligger ved siden af Prøvestenen Syd.
 • Ingen adgang for både: Lystsejlere må ikke lægge til i området.
 • Fiskeri tilladt: Du må gerne fiske fra moler og stensætning med gyldigt fisketegn.
 • Nyd områder i dagtimerne: Det er ikke tilladt at lave bål, afholde fester eller overnatte i området.
 • Friluftsområde: Prøvestenen Syd er et naturområde, og der findes ikke toiletfaciliteter o.lign.

By & Havn forbeholder sig ret til at lukke området igen, hvis ovenstående ordensregler ikke overholdes.