Nordfyns Kommune har fået en ny pilotnaturpark, som er blevet optaget i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker – et kvalitetsstempel for naturområder af særlig regional betydning. Pilotnaturpark Nordfyn skal sætte fokus på den særlige natur ved den nordfynske kyst.

Nordfyns kyster er helt særlige med den lange kystlinje, lange strækninger med stor vindeksponering og mindre fjorde og vige, som ligger beskyttede. Langs kysten finder vi dejlige strandenge med deres særlige dyre- og planteliv, men også skove og lyngklædte arealer. Det er noget af det, som gør den nordfynske natur helt særlig.

Nu er Nordfyn kommet med i det fine selskab af Danske Naturparker som Pilotnaturpark. Og det er noget, man glæder sig over i Nordfyns Kommune. Pilotnaturparken er en del af ambitionen om at blive Danmarks førende friluftskommune og vil være en del af Nordfyns Kommunes friluftsstrategi.

“Som formand for Teknik og Miljøudvalget er jeg meget glad for, at vi nu formelt kan sige, at vi har en pilotnaturpark inden for Nordfyns Kommunes grænser. Det er imponerende med den flotte og positive lodsejeropbakning, som det har været tilfældet. Det vidner for mig om, at vi på Nordfyn gerne vil stå sammen om vores natur og oplevelserne i den på en respektfuld måde. Jeg ser meget frem til den videre proces, og at vi kan arbejde for den nordfynske natur med en solid indsats”, udtaler Anders Thingholm, fmd. for Teknik og Miljøudvalget.

“Som formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget er det STORT, at vi nu har fået oprettet en pilotnaturpark. Både for os nordfynboere og for alle vores turister er det meget glædeligt, at lokale lodsejere i så stort et omfang er gået positivt ind i samarbejdet om at oprette en Naturpark. Vores kulturarv, historiske områder og kystnære natur indbyder til masser af stjernestunder. I regi af Naturparken bliver vi fælles om at udbrede og værne om disse mange steder”, udtaler Anja Lund, fmd. For Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

I Friluftsrådet, som administrerer mærkningsordningen Danske Naturparker, er man også glade for at kunne byde Nordfyns Kommune velkommen i netværket for naturområder af særlig regional betydning.

“Nordfyns Kommune er en af de kommuner, der gør en stor indsats for at skabe gode muligheder for friluftsliv for deres borgere, så vi er rigtig glade for, at vi nu kan give dem kvalitetsstemplet som pilotnaturpark. Det vidner om, at kommunen på langt sigt har investeret i at gøre en forskel for en rigere natur og et aktivt friluftsliv,” siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Noget for enhver
Pilotnaturparken skal sætte fokus på den nordfynske kyst og kystens natur. Det nordfynske område er præget af mange inddæmmede områder, og det har betydning for naturen og livet langs kysten i dag.

“Vi vil med naturparken arbejde på at forbedre og beskytte områdets mangeartede natur. Og så vil vi forsøge at øge synligheden af områder, hvor man som besøgende kan få en god oplevelse, hvad enten man er en børnefamilie som bare skal have en god oplevelse i naturen, eller man som naturinteresseret vil i dybden med tingene. Det kan både være ved at synliggøre de lidt glemte områder, eller ved forbedre faciliteter og formidling, de steder vi allerede kender,” siger Lise-Lotte Kragh, projektleder fra Nordfyns Kommune.

Pilotnaturparken kommer blandt andet til at omfatte naturområderne Enebærodde, Fuglsang og Nørreby Hals, Men også Bogense by, som er Fyns mindste købstad.

Frivillighed er et bærende element
Et bærende element for etableringen af en naturpark er princippet om inddragelse og frivillighed. Det er derfor vigtigt at der sker inddragelse af blandt andet borgere, lodsejere og frivillige foreninger. Derudover er det frivilligt for den enkelte lodsejer, hvor meget de vil engagere sig i naturparken.

Det er således især lodsejernes naturpark. Det er lodsejerne, som ved at gå ind i dette projekt, bidrager til muligheden for at lave Pilotnaturparken, og som via inddragelse skal have indflydelse på, hvad vi skal arbejde med fremadrettet.

“Uden lodsejerne ville vi jo slet ikke kunne lave Pilotnaturparken, og jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde,” siger projektleder Lise-Lotte Kragh.

I Pilotnaturpark Nordfyn er i alt 100 lodsejere blevet inddraget, og cirka 65 af dem vil fra starten blive en del af Pilotnaturparken.

Læs mere om Danske Naturparker på www.danskenaturparker.dk