To lærings- og aktivitetsplatforme til oplevelser og læring i naturen bliver indviet med et stort familieprogram i dagene op til påske ved Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Fra søndag den 10. april til onsdag den 13. april er der indvielse, kulturindslag og sjove naturaktiviteter ved Tvis Mølle Naturlaboratorium lige uden for Holstebro.

Holstebro Kommune åbner her “Natur- og Vandlaboratorierne”, to nye træbygninger som danner ramme for en lang række aktiviteter som fx udeundervisning, adventuresport, spejderliv, lystfiskeri og sceneoptræden. Kun fantasien sætter grænser, og alle er velkomne.

Børn og voksne kan deltage i et væld af aktiviteter lige fra træklatring og SUP board på søen til snobrødsbagning og familieidræt i naturen. I Naturlaboratoriet kommer der indslag med ballet, korsang og danseforestilling. I kan tage på rundvisninger med museet og geoparken, bygge insekthoteller eller fange små vanddyr og fisk i åen og vandhullerne. I kan sejle med små både i modelvandløbet, være med når Tvis Mølle Have har åben have med aktiviteter eller så pralbønner til at tage med hjem.

Se programmet for indvielse af Natur- og Vandlaboratorierne i linket nederst

– Vi kan snart vise de to nye fantastiske platforme frem, og vi glæder os helt vildt til indvielsen og det store program, som kun kan lade sig gøre, fordi så mange frivillige og foreninger bakker op. Det vil jeg gerne sig en kæmpe tak for, og det samme skal lyde til Nordea-fonden og Friluftsrådet, som har støttet byggeprojektet økonomisk, siger Helene Kiærskou, der er projektleder for Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Natur- og Vandlaboratorierne er bygget med tropiske og tempererede træarter, og Holstebro er den første kommune, som har ladet et byggeri FSC-certificere, som et konkret eksempel på træbyggeri med bæredygtige principper.

Bynært udflugtsmål

Med de to læringssplatforme skærper naturlaboratoriet også sin profil overfor skoler og institutioner, der bruger naturen som et stort undervisningslokale.

Vandlaboratoriet er udformet som en bro, der skyder sig fra mergelsøen hen over Tvis Å. For enden af broen i søen er en trækfærge, som kan hives ud på søen og tilbage igen. Herfra kan man fx gennemføre feltarbejde, teste vandkvaliteten og undersøge smådyr.

Naturlaboratoriet er udformet som et grovværksted og udekøkken i forskellige højder, hvor man kan nærstudere dyr og plantematerialer samt tilberede mad. Gulvet er placeret på et skrånende terræn med trapper, så der mod søen skabes en tribune og friluftsscene med siddepladser.

Tvis Mølle Naturlaboratorium rummer alt lige fra istidens landskaber til moderne naturformidling og oplevelser med mennesker, kultur og natur.

Hvert år besøger omkring 60.000 gæster det 126 hektar store område, der er præget af vandet fra Tvis Å, Storå og Vandkraftsøen og består af både skov, eng, ådal, hede og overdrev. Her er også kulturhistoriske spor i landskabet efter Tvis Kloster, teglbrænding og mergelgravning.

Læs mere på holstebro.dk/naturlab