Friluftsrådet ser overordnet gode muligheder for at styrke både natur og friluftsliv med udnævnelsen af nye naturnationalparker. Dog ærgrer Friluftsrådet, at det har været nødvendigt at udpege områder, hvor der er væsentlige friluftsinteresser på spil og markant lokal modstand. Men nu gælder det om at skabe en god lokal dialog med reel inddragelse for at finde de bedste løsninger til forvaltningen af områderne, lyder det fra paraplyorganisationen.

Udpegningen af 10 nye naturnationalparker skaber overordnet set gode muligheder for både naturen og friluftslivet, mener Friluftsrådet. Et par af placeringerne vækker dog overraskelse i Friluftsrådet, fordi det er områder, hvor der er udtrykt markant lokal modstand, og hvor udpegningen vil skabe udfordringer for friluftslivet. Friluftsrådet havde gerne set, at private og fondsejede arealer var blevet taget med i overvejelserne om placeringen af naturnationalparkerne.

“Vi ser gode muligheder for, at man ved udpegningen af naturnationalparkerne kan gøre en særlig indsats for naturen og skabe muligheder for spændende friluftsoplevelser, men det er vigtigt at tage de lokale bekymringer alvorligt. Den lokale opbakning er afgørende for, hvorvidt naturnationalparkerne bliver en succes, så der er et stort behov for at skabe dialog med lokale interessenter og finde nogle gode løsninger på, hvordan man forvalter områder,” siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet, der roser ministeren for at have taget den nødvendige tid til at inddrage interessenter.

Friluftsrådet peger generelt på, at der er behov for fleksible løsninger, f.eks. ved at man i nogle naturnationalparker kun indhegner dele af områderne.

Kig dybt i værktøjskassen
Der har de seneste måneder været stor debat om udpegningen af naturnationalparker, og blandt de udvalgte områder er også nogle, hvor der er udtrykt markant lokal modstand. Det drejer sig blandt andet om Bidstrup-skovene. Her gælder det nu om at kigge dybt i værktøjskassen og finde de fleksible løsninger frem og få inddraget de lokale interesser på en måde der tager bekymringerne alvorligt, påpeger Friluftsrådet.

“Vi er ærgerlige over, at man har valgt områder, hvor der er udtrykt stor lokal modstand og som er problematiske for friluftslivet, for eksempel Bidstrupskovene. Her er det dog positivt, at området bliver lidt mindre og der bliver kigget på afgrænsningen igen. Nu vil vi opfordre til processer, hvor de lokale friluftsinteresser får reel indflydelse, så vi kan finde de løsninger, som tager hensyn til de eksisterende friluftsliv,” siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Ekstra midler til friluftsliv vækker glæde
Det er vigtigt for Friluftsrådet, at der tages højde for det eksisterende friluftsliv i områderne, og at der stadig er gode muligheder for at dyrke forskellige former for friluftsaktiviteter i offentlige naturområder. Der er derfor behov for kompenserende tiltag for friluftslivet, hvis mulighederne for friluftsliv begrænses i naturnationalparkerne.

For hver naturnationalpark er der afsat fem mio. kr. samt 0,5 mio. kr. årligt til friluftsliv. Derudover afsættes 15,9 mio. kr. til etablering af friluftsfaciliteter og opkøb af nærliggende arealer. De ekstra midler vækker glæde i Friluftsrådet.

“Det er dejligt, at der er blevet prioriteret ekstra midler til friluftslivet. Det er der også behov for, hvis vi skal kunne finde nogle gode løsninger i naturnationalparkerne, som både tager hensyn til natur og friluftsliv. Der skal være gode muligheder for at dyrke friluftsliv, uanset hvor i landet man bor,” siger Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.