Skoleelever, lærere, politikere og kommunale forvaltninger sætter gennem de næste tre uger spot på havmiljøet i Lillebælt. Det sker, når projekt ’Hovedet i Havet’ i samarbejde med de lokale kommuner og Naturpark Lillebælt besøger en række syddanske havnebyer med Aarhus Universitets forskningsskib, Aurora.

Der er lagt op til levende undervisning, målrettet formidling, nødvendige diskussioner og underholdning, når forskningsskibet Aurora mandag d. 25. oktober stævner ud af Aarhus havn med kurs sydpå.

Gennem tre ugers ekspedition bliver Aurora det flydende klasselokale for skoleelever, der lokalt har tilknytning til Lillebælt langs den sydligste del af den jyske østkyst. Derudover inviteres offentligheden, beslutningstagere og politikkere med ombord eftermiddage og aftener.

Det samlede mål er at blive klogere på, hvad vi sammen kan gøre for at få mere liv i Lillebælt og de indre danske farvande.

Et togt i oplysningens tjeneste

De indre danske farvande, og i særlig grad Lillebælt, har det skidt. En høj belastning med næringsstoffer kombineret med et intenst trawlfiskere fører til årlige iltsvind og dårlige bundforhold, der påvirker planter og dyr.

Videnskabsfolk fra Aurora, dygtige formidlere og engagerede projektfolk fra fem østjyske kommuner sætter nu problemerne i havmiljøet på skoleskemaet. Og med lidt held også på den politiske dagsorden.

Projekt ’Hovedet i Havet’ fra Aarhus Universitet besøger sammen med forskningsskibet Aurora byerne Vejle, Fredericia, Middelfart, Kolding og Sønderborg, hvor der bliver masser af aktiviteter i de fem havnebyer. Togtet strækker sig fra d. 26. oktober til d. 13. november.

Målet er at øge interessen for det havmiljø, der omgiver Danmark

”Projekt ’Hovedet i Havet’ sætter fokus på den meget spændende og righoldige natur, der findes under havets overflade og dermed er skjult for de fleste. Det er en stor fornøjelse, at vi under dette års togt med Aurora kan arbejde tæt sammen med de mange ildsjæle fra kommunerne, og sammen med dem fortælle at det er vigtigt at passe på den naturtype vi bl.a. finder i Lillebælt,” fortæller projektkoordinator Signe Brokjær, der er leder af togtet.

Kongstanken er så at alle elever kommer med deres ideer og forslag til at forbedre havmiljøet gennem en ’ide-stafet’, der afsluttes i Sønderborg, hvor elevernes forslag præsenteres ved en konference i byens multikulturhus d. 13. november.