Allerede onsdag den 2. august har vi opbrugt de ressourcer, som jorden kan nå at genskabe på et år. Selvom vi er blevet en smule bedre til at passe på ressourcerne, er vi fortsat langt fra de globale natur- og klimamål, vi har forpligtet os til.

Den 2. august 2023 har verden opbrugt vores årlige andel af naturens ressourcer. Det viser en ny beregning fra tænketanken Global Footprint Network. Fra og med den 3. august 2023 bruger vi globalt set flere ressourcer, end jordklodens økosystemer kan regenerere på et år. Mennesker fisker altså flere fisk og fælder flere træer, end jorden har til rådighed. Danmark trækker desværre i den forkerte retning, da vi er blandt de 15 lande, som presser jordens ressourcer hårdest.

Datoen for den såkaldte Earth Overshoot Day har de seneste fem år ligget nogenlunde stabilt. Dermed ligner det, at vi har formået at stoppe væksten i fodaftrykket fra vores forbrug. Alligevel har vi fortsat et alt for stort naturunderskud i verden. Det vil kræve hele 1,7 jordkloder at være i balance med naturen. Det er derfor helt afgørende, at vi får vendt udviklingen og sat turbo på den grønne omstilling. Det samme gælder på klimaområdet. Hvis vi skal nå FN’s mål om at reducere den globale CO2-udledning med 43 procent i 2030 sammenlignet med 2010, vil det kræve, at vi udskyder Earth Overshoot Day med 19 dage om året de næste syv år.

Syv tiltag, der kan flytte datoen for Earth Overshoot Day (link)

  1. Reducere madspild: Hvis vi halverer vores madspild globalt, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 13 dage.
  2. Udvikle smartere byer: Gør vi vores byer grønnere og smartere ved at udnytte eksisterende teknologier til at gøre både bygninger og el-distribution grønnere samt sikrer mere bæredygtig transport, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 29 dage.
  3. Ambitiøse politiske aftaler: Hvis halvdelen af verden implementerer en grøn politisk aftale med samme ambitionsniveau som EU’s Green New Deal, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 42 dage i løbet af de næste 10 år.
  4. Bruge (og genbruge) vores tøj i længere tid: Hvis vi bruger vores tøj længere og dermed halverer vores økologiske fodaftryk fra tøj, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 5 dage.
  5. Mere vedvarende energi: Hvis vi skruer op for andelen af vedvarende energi som vind og sol fra de nuværende 39 procent til 75 procent, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 26 dage.
  6. Flere grønne investeringer: Hvis vi – blandt andet via vores banker – investerer mere bæredygtigt i vedvarende energi, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 22 dage.
  7. Kortere arbejdsuge: Hvis vi forkorter arbejdsugen uden at reducere lønnen, kan vi flytte Earth Overshoot Day med 11 dage.

Foto: Martin Harvey / WWF